Teamperiodisering

Wij kunnen voor U de periodisering samenstellen en up to date houden voor uw team gedurende het gehele jaar/seizoen. Deze teamperiodisering houdt de jaarplanning (macro-planning) in en de planning per cyclus (meso-planning). Naar aanleiding van de wedstrijdplanning wordt er gekozen in wat voor cyclus er geperiodiseerd gaat worden. Per cyclus worden de conditionele prikkels geperiodiseerd met daarnaast de wedstrijden en de intensiteit van de trainingen. De teamtrainer zelf bepaalt de training en de oefenstof maar behoudt de door ons opgegeven intensiteit daarbij sterk in het oog. Bij wijziging in het wedstrijdprogramma wordt er zsm contact gezocht met ons en wij zorgen dan voor een aanpassing op korte termijn.

Individuele periodisering

- individuele periodisering binnen een team
- individuele periodisering voor een individuele sporter

De mogelijkheden binnen ons bedrijf voor individuele periodisering zijn tweeledig. Ten eerste is er de mogelijkheid om (eventueel) naast de teamperiodisering een individuele periodisering bij te houden van de spe(e)l(st)ers van het desbetreffende team. Hierin worden tools aangereikt om een beter beeld te krijgen over het individu binnen uw team, waarbij rekening wordt gehouden o.a. met leeftijd, ervaring, blessures enzovoorts. Allemaal informatie die de belastbaarheid van een individu zo goed als mogelijk in beeld brengt om zo te komen tot een verantwoorde belasting binnen de trainingen en wedstrijdperiodes.

Daarnaast kennen wij ook nog de individuele periodisering voor een individuele sporter. Dit is een periodisering die vaak aan veranderingen onderhevig is vanwege de niet vantevoren vaststaande wedstrijdkalender. Met regelmaat moet er een toernooi worden ingepland en de lengte van een toernooi is onderhevig aan de resultaten. Een veelvuldig en snel reageren op de planning wordt dan gevraagd en ons bedrijf beschikt over de kennis en de tools om een goede individuele periodisering neer te zetten.