Advisering

Ons bedrijf kan ingehuurd worden voor advisering indien een club over wil gaan tot fysieke training binnen de vereniging of uitbreiding cq. verbetering ervan. Afhankelijk van de (on)mogelijkheden binnen de vereniging kan een op maat gemaakt plan samengesteld worden. Dit kan vanaf de allerjongste jeugd tot de senioren teams. Alles altijd in een goed overleg maar binnen de visie die binnen ons bedrijf past.

Individueel

Individuele performance training geeft de grootste garantie op resultaat. Dit omdat de sporter een op het individu afgestemd programma krijgt waarbij tijdens de training constant een deskundige trainer aanwezig is die correctief kan optreden. Bij ons krijgt de sporter, indien mogelijk, een bewegingsanalyse vanuit een wedstrijdsituatie of training van waaruit een trainingsadvies volgt. Echter wanneer de sporter een specifiek fysiek probleem wil trainen kan hiertoe eveneens overgegaan worden. In samenspraak wordt het te volgen programma bepaald. Dit om de sporter de mogelijkheid te geven tot inspraak maar leidend is hierin wel dat onze werkwijze gewaarborgd kan blijven. Tijdens de trainingsperiode wordt er bezien of er een mogelijkheid is de sporter nogmaals in een vergelijkbare wedstrijdsituatie te bekijken en te beoordelen of er progressie in het bewegen merkbaar is.

Teamtraining

Performance training kan aangeboden worden aan een geheel team. In samenspraak zal dan overleg plaatsvinden over wat de doelstelling, tijd en ruimte is binnen de daadwerkelijke teamtraining voor de performance training. De keuze voor teamtraining wordt vaak gemaakt vanuit een beperking in tijd. Onze werkwijze kan prima aangepast worden aan de teambehoefte met dien verstande dat de doelstelling algemener uitvalt dan dit bij individuele training het geval is. Een combinatie van team- en individuele training is ook een veel voorkomende vorm binnen ons bedrijf. Het team krijgt dan algemene performance training en vervolgens worden één of enkele individuen los van het team individueel getraind.